Gehoord is opgelost René Pelk, operational manager
De Compagnie | Vivent Het Andere Wonen
Zorgcommunicatie
Intramuraal

Intramurale zorg

IGCN biedt zowel voor uw Verzorg- en Verpleeghuis als voor aanleunfaciliteiten en/of thuissituaties oplossingen die geheel naar uw eigen behoefte zijn samen te stellen. Alle mogelijkheden van zorgalarmering, zoals personenalarm, pildispenser, brand- en CO2 melder, bewegingsdetectoren en deurontsluiting worden centraal gekoppeld aan een open systeem (open source).

Uw voordelen IGCN Zorgalarmering

  • Deze maatwerkoplossing is leverancier onafhankelijk
  • Uitbreiding kan modulair plaatsvinden
  • U heeft één aanspreekpunt

IGCN is verantwoordelijk voor de gehele realisatie én IGCN regelt ook 24/7 beheer faciliteiten.

Duidelijke afspraken
Alle overeengekomen afspraken worden duidelijk en volledig in een jaarlijks onderhoudscontract vastgelegd. Het gebruik van de software is kosteloos en voor alle gebruikers beschikbaar.

Daarmee bent u als afnemer verzekerd van adequate ondersteuning.

Ga naar contact zodat wij met u komen tot de beste oplossing voor uw organisatie.