+31306342244 info@igcn.nl

Communicatie in de ZORG

Effectieve zorgcommunicatie voor zorginstelling en kleinschalig wonen.

Uitstekende zorgcommunicatie

Zorgcommunicatie

Alarmeringen van bewoners/cliënten maar ook van zorgmedewerkers krijgen deze meldingen direct op hun handset. Door het aannemen van de oproep wordt deze op de andere handsets gedeactiveerd. Met een spreek- en luisterverbinding wordt vastgesteld wat de situatie is en zal er actie plaatsvinden die nodig is. Alle meldingen komen in een logfile zodat op een later moment altijd controle mogelijk is van deze processen.

Personenalamering

Zorgdragen voor een veilige woon- en werkomgeving voor bewoners/cliënten en zorgmedewerkers.
Bij een hulpoproep, van een bewoner of een noodsituatie van een medewerker, moet deze direct kunnen worden opgevolgd.
Meteen op het scherm om wie het gaat en waar de melder zich bevindt.
Door de oproep te accepteren is er een spreek-luisterverbinding en kan worden vastgesteld wat de situatie is en welke actie nodig is. 

Klantcase Abrona:
“Melding personenalarmering binnen 3 sec! Op één van de locaties van Abrona wonen cliënten die intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering hebben. Een woonvoorziening met verschillende zorgindicaties.
Er zijn af en toe situaties waarbij een zorgmedewerker direct ondersteuning van collega’s nodig heeft. Dus een noodoproep dient zo snel mogelijk op de handsets van collega’s af te gaan. IGCN heeft die tijd teruggebracht tot minder dan 3 seconden! Praktisch verwoord: het verschil tussen een blauw oog en een ziekenhuisopname. “

Sensoren

Slimme sensoren zorgen voor meer veiligheid voor bewoners/cliënten in hun woonomgeving.
Deze kunnen persoonlijk worden ingericht op basis van hun gewoontes.
Bij afwijkingen in gedrag wordt de zorg direct op de hoogte gebracht. Voorbeelden hiervan zijn beweginsmelders, deursensoren of inzet van een geavanceerde camera.

Leefcirkels

‘De deur is open, tenzij …’ is onderdeel van de Wet zorg en dwang. Zorgorganisaties kunnen  bewoners met dwaalgedrag, die een risico voor zichzelf vormen, gebruik maken van de omgeving waarin het voor hen verantwoord is zich vrij te bewegen.
Deze leefcirkels zijn helemaal persoonlijk in te richten en kunnen eenvoudig worden aangepast.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op

Onze partners – Zorgdomotica