Grote betrokkenheid,
snelle deskundige service
Gerrit-Jan Bril, BHV coördinator en instructeur
Stichting Sprank
Service
Service

Beperking van uw risico’s

De bewustwordingstrainingen oftewel security awareness, bevatten verschillende modules. Zo leert u wat de meest voorkomende gevaren en valkuilen zijn bij het dagelijks gebruik van internet, zowel zakelijk als privé. U krijgt inzicht in hoe u verschillende vormen van misbruik door derden kunt herkennen én voorkomen. Ook leert u in welke situaties het al dan niet verantwoord is om informatie te publiceren op, of te distribueren via e-mail, telefoon, Social Media enzovoort.

Deze bewustwordingstrainingen kunnen op maandbasis worden afgenomen waardoor de kosten beperkt blijven (Pay-per-use methode).