IGCN
Nieuws

Gors

Dinsdag 22 januari 2019


Drie locaties met intramurale zorg worden door IGCN ondersteunt met zorgcommunicatie.
Als er (direct) hulp nodig is, wordt die meteen doorgezet naar de zorgverleners.

Gors is een organisatie die elke dag zorg en ondersteuning biedt aan meer dan 800 volwassenen en kinderen met (niet-aangeboren) hersenletsel, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dat kan  bij mensen thuis en op verschillende plaatsen in Zeeland. Wij maken het voor hen mogelijk een goed leven te leiden, afgestemd op hun mogelijkheden, wensen en ambities.