IGCN
Nieuws

Klanttevredenheid

Dinsdag 11 april 2017

Kwaliteit & Communicatie

Begin dit jaar hebben we een aantal klanteninterviews afgenomen over hun klanttevredenheid.
Goed om in alle openheid te horen wat er goed gaat en ook wat verbeterd dient te worden.
Op basis van de eerste resultaten is intern nader onderzoek gedaan op de onderdelen Kwaliteit en
Communicatie. Deze worden verder uitgewerkt tot een eerste verbeteringsslag.

Op korte termijn zal een volgende ronde van klantinterviews worden gehouden.