IGCN
Nieuws

Nieuwe stap veiligheid personenalarmering

Maandag 09 februari 2015

Alphen aan den Rijn, 9 februari 2015
Brancheorganisatie woonzorgtechnologie (WDTM) en Stichting Quality Assurance E-Health (QAEH) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. WDTM spant zich in om de kwaliteit binnen de keten van personenalarmering te verbeteren.

Hiertoe heeft de WDTM het ketenkeurmerk personenalarmering ontwikkeld.Het unieke aan dit keurmerk is dat het de gehele keten van personenalarmering betreft van leverancier tot alarmopvolger. Op deze manier wordt de veiligheid optimaal gewaarborgd.

QAEH certificeert organisaties voor E-health die voldoen aan eisen van veiligheid en kwaliteit. QAEH heeft hiertoe het Erkenningsschema e-Health met bijbehorend keurmerk ontwikkeld op basis van de NEN 8028 norm en de recente norm ISO 13131.

De stap die met de samenwerking wordt genomen, is dat beide keurmerken onder dezelfde regie komen te vallen. Hierdoor zal het huidige ketenkeurmerk personenalarmering goed aansluiten op de nieuwe internationale norm voor E-Health, ISO 13131. Daarnaast is de stap gezet naar een volledig onafhankelijk en geprofessionaliseerd auditeringsproces. Het WDTM ketenkeurmerk gaat verder onder de naam WDTM-QAEH ketenkeurmerk.

Voor organisaties die reeds over het WDTM ketenkeurmerk beschikken geldt dat er voor hun certificaat niets wijzigt.

Tonko Wedda, voorzitter WDTM, is zeer verheugd over deze stap, “het WDTM Ketenkeurmerk is bij ons geboren en getogen en het werd tijd dat het Keurmerk onder een ander dak naar een volgende fase zou groeien. QAEH is niet alleen een onafhankelijke organisatie met een sterk inhoudelijke inslag, QAEH heeft ook de nodige ambities om te verbreden en bijdragen te leveren in de verdere internationalisering van het Keurmerk. Internationaal is er heel veel belangstelling voor het Keurmerk en wordt het als vertrekpunt genomen voor een internationale norm.”

Ernst Roscam Abbing, voorzitter QAEH, is eveneens zeer ingenomen met deze samenwerking: “e-Health ontwikkelt zich in een hoog tempo. Daar zitten prachtige vernieuwingen bij. Het geheel is veelbelovend. Wel is het nodig goed te blijven letten op kwaliteit en veiligheid. Zo kunnen we het risico verkleinen dat door nare incidenten en ongelukken deze ontwikkeling ernstig wordt geremd. Het is fantastisch dat WDTM dat al vroeg onderkend heeft door aan kwaliteit en veiligheid te werken en dat we elkaar nu kunnen helpen. Zo kunnen we ook onnodige versnippering over verschillende keurmerken tegengaan en zo bevorderen dat niet de papierwinkel, maar de echte kwaliteit en veiligheid aandacht krijgen.”

De organisaties QAEH en WDTM kenmerken zich door het volgende:

“QAEH borgt bij ehealth toepassingen de veiligheid voor de patiënt”.

“WDTM: comfortabel, veilig en zoveel mogelijk zelfstandig thuis wonen"

Voor de redactie
Meer informatie kunt u verkrijgen bij:
Roger Jongen 06-55 36 22 62 (over de eisen)
René Ungerer 0172-24 24 41 (over QAEH)
Henk van de Rijke 06-34 74 12 33 (over WDTM)

Logo QAEH
logo WDTM