IGCN
Nieuws

Zeer geslaagd seminar MDM

Donderdag 05 oktober 2017

Mobiele Device management

Zowel bestaande klanten als geïntereseerden waren aanwezig tijdens het mini seminar 'Mobile Device Management.
Aanleiding hiervoor is de toename van gebruik van diverse mobiele apparaten, het door elkaar lopen van zowel zakelijk als privé, wat houdt GDPR in en wat te doen bij verlies of diefstal.
In het eerste deel werd hierover nadere toelichting gegeven door Joris Adriaanse van FONDO. en aansluitend door Ruud van Overbeek van IGCN hoe dat in samenwerking met IGCN praktisch vorm te geven.Gebruiksgemak en veiligheid zijn voor relaties belangrijke aandachtsgebieden bij IGCN.

Voor nadere informatie neem gerust contact op met Erik van Viegen, e.vanviegen@igcn.nl